10.28.14

Fei Wang Curates 10th Shanghai Biennale Exhibit Featuring SoA Alumni

Wang, Ruan, Boning, Wei, Dong

"Another Leap" - featuring alumni Hao Ruan *11, Willem Boning *13, Harry MX Wei *14, Hanguang Dong *14, and Fei Wang *14 - is part of the 10th Shanghai Biennale and runs from 10/28/14 to 03/08/15

m.arch

05.05.11

F'10 Thesis: Hao Ruan

Ruan, Kilian

"In Between Dissonance and Power"

thesis, m.arch